Sözlüğe baktığımızda ” görülmeyen şey, örtülü ve sırlı varlık ” olarak tanımlanan cin, duyu organlarımızla algılayamadığımız, farklı şekillere girme yeteneğine sahip; ateşten yaratıldığına inanılan (İslam dinine göre) manevi ve sırlı varlıklara verilen isimdir. Merak edilen sorulardan birisi de cinler insan öldürebilir mi?

Cinler farklı inanışlarda farklı tanımlamalara sahip, örneğin; Hıristiyanlık inancında cin; ”günah işlemiş melek” olarak, önceleri Tanrının sadık olan melekleriyken daha sonra şeytanın emri altına girmiş Şeytanın ‘melekleri” olarak ifade edilmiştir.

Her ne kadar tanımlar birbirinden farklılık arz etse de, cinlerle ilgili ortak nokta onların birer manevi ve gizemli varlıklar olduğudur.

Daha önce belirttiğimiz gibi cinler duyu organları ile algılanmadığından onlar hakkında ki bilgileri vahiy kaynaklarından elde edebiliyoruz. Kuran-ı Kerimde insanların cinleri göremeyişlerinin nedeni olarak gözlerinin o yetenekte yaratılmamış olmasından kaynaklı olduğu bildirilmektedir. Kurana göre insan topraktan cin ise ateşten yaratılmıştır.

“An dolsun biz insanı, kuru kara çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce, zehirli ateşten yarattık” (el-Hicr 15/26-27). Ayetinden anlaşılacağı üzere Cinler insanlardan önce yaratılmıştır.

Aynı şekilde Kuran- ı Kerimden edindiğimiz bilgiler ışığında cinlerinde tıpkı insan nesli gibi farklı gruplardan oluşmaktır. Bir kısmı Müslüman olan cinlerin kimi kısmı ise gayrimüslimdir.

Cinler insan öldürebilir mi

Cinler çeşitli formlara girebilen varlıklar olduklarından insanların yapamayacağı bazı işleri de yapabilecek şekilde yaratılmışlardır. Cinlerin geleceği görebilmek gibi bir yetenekleri ise bulunmamaktadır. Bunu  “Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda) yere yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı” (Sebe’ 34/14) ayetinden açık bir şekilde anlayabiliyoruz. Cinlerde tıpkı insanlar gibi Allah’a karşı sorumluluk sahibi olup Allah’a karşı tıpkı bizim gibi ibadet ile mükelleftirler. “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” (ez-Zâriyât 51/56).

Cinlerin bu kadar gizemli ve insanüstü yeteneklere sahip olmaları akıllara çeşitli sorular getirmektedir. Bunlardan bir tanesi de Cinler insan öldürebilir mi? sorusudur. Cinlerin insana zarar verebilecek donanıma sahip olduğu ancak bu zarar verme eyleminin bir insanın bir insana zarar verme eylemine denk olduğu bilinmelidir. Yani; bir insan nasıl bir insanın canına kast edebilme yeteneğine sahipse Cinlerde aynı şekilde bir insanı öldürebilme yeteneğine sahip olarak yaratılmıştır. Ancak; bütün bunlar Allah’ın izni olmadan gerçekleşemeyecek eylemlerdir. Peygamberimiz Hz. Muhammed cinlere insana karşı olabilecek etki ve zararlara karşı Allah’a sığınmayı öğütlemiş ve kendisinin Cinlerin kötü etkilerine mani olmak için; Âyetü’l¬kürsî’yi, Felâk ve Nâs surelerini okuduğu (bk. Buhârî, “Vekâle”, 10; “Fezâilü’l-Kur’ân”, 10; Tirmizî, “Tıb”, 16). Okuduğu hadis kaynaklarından bize bildirilmiştir.

Sonuç olarak; Cinler insanı öldürebilir mi? Sorusunun cevap Allah’ın dilemesi ile bunun mümkün olduğu ancak her kötülüğe karşı olduğu gibi böyle bir endişe içinde olan insanın yine Allah’a sığınması gerektiğidir.

https://buyuvecin.com/wp-content/uploads/2015/11/cinler-insan-oldurebilir-mi.jpghttps://buyuvecin.com/wp-content/uploads/2015/11/cinler-insan-oldurebilir-mi-150x150.jpgadminCinlercinler,cinler insan öldürebilir mi
Sözlüğe baktığımızda '' görülmeyen şey, örtülü ve sırlı varlık '' olarak tanımlanan cin, duyu organlarımızla algılayamadığımız, farklı şekillere girme yeteneğine sahip; ateşten yaratıldığına inanılan (İslam dinine göre) manevi ve sırlı varlıklara verilen isimdir. Merak edilen sorulardan birisi de cinler insan öldürebilir mi? Cinler farklı inanışlarda farklı tanımlamalara sahip, örneğin; Hıristiyanlık...