Nazar dinimizce var olan bir gerçektir. Halk arasında göz değmesi ve nazar gibi kavramlar her daim gerçek olarak...