İnsanoğlu’nun merak sevdası bugüne has değildir. Cinler hakkında bilinmesi gerekenler, cinler hakkında bilinmeyenlerin çokluğu nedeniyle hep ilgi konusu olmuştur....