Kıyame Suresinin Faziletleri

Kıyame suresinin faziletleri oldukça çeşitlidir. Kıyame suresinin pek çok faziletinin olduğu bildirilmiştir.Buna göre bu sureyi düzenli olarak okuyan kişilerin ahiret saadetine ulaşacağı belirtilmiştir. Aynı zamanda huzurlu bir aile hayatıda bu sureyi devamlı olarak okuyan kişilere verilen şeyler arasındadır. Öte yandan kıyamet zorluklarının üstesinden gelmek, iki cihanda rahata ermek, günahlardan pişman olmayı sağlamak gibi pek çok fazileti vardır.

Bismillahirrahmanirrahim

 1. La uksimu biyevmilkıyameti.
  2. Ve la uksimu binnefsillevvameti.
  3. Eyahsebul’insanu ellen necme’a ‘ızamehu.
  4. Bela kadiriyne ‘ala en nusevviye benanehu.
  5. Bel yuriydul’insanu liyefcure emamehu.
  6. Yes’elu eyyane yevmulkıyameti.
  7. Feiza berikalbesaru.
  8. Ve hasefelkameru.
  9. Ve cumi’aşşemsu velkameru.
  10. Yekulul’insanu yevmeizin eynelmeferru.
  11. Kella la vezere.
  12. İla rabbike yevmeizinilmustekarru.
  13. Yunebbeul’insanu yevmeizin bima kaddeme ve ahha re.
  14. Belil’insanu ‘ala nefsihi besıyretun.
  15. Ve lev elka me’aziyrehu.
  16. La tuharrik bihi lisaneke lita’cele bihi.
  17. İnne’aleyna cem’ahu ve kur’anehu.
  18. Feiza kare’nahu fettebı’kur’anehu.
  19. Summe inne ‘aleyna beyanehu.
  20. Kella bel tuhıbbunel’acilete.
  21. Ve tezerunel’ahırete.
  22. Vucuhun yevmeizin nadıretun.
  23. İla rabbiha nazıretun.
  24. Ve vucuhun yevmeizin basire’un.
  25. Tezunnu en yuf’ale biha fakıretun.
  26. Kella iza beleğatitterakıye.
  27. Ve kıyle men rakın.
  28. Ve zanne ennehulfraku.
  29. Velteffetissaku bissakı.
  30. İla rabbike yevmeizinilmesaku.
  31. Fela saddeka ve la salla.
  32. Ve lakin kezzebe ve tevella.
  33. Summe zehebe ila ehlihi yetemetta.
  34. Evla leke feevla.
  35. Summe evlaleke feevla.
  36. Eyahsebul’insanu en yutreke suden.
  37. Elem yeku nutfeten min meniyyin yumna.
  38. Summe kane ‘alekaten fehaleka fesevva.
  39. Fece’ale minhuzzeyceynizzekere vel’unsa.
  40. Eleyse zalike bikadirin ‘ala en yuhyiyelmevra.

Bir önceki yazımız olan Ailedeki Huzursuzluğu Bitirmek İçin Okunacak Dua başlıklı makalemizde ailede huzurun sağlanması için dua ve kavgaları bitirmek için okunacak dua hakkında bilgiler verilmektedir.

http://buyuvecin.com/wp-content/uploads/2018/01/752x395-kuran-i-kerimde-hangisi-uzerine-yemin-edilmemistir-iste-cevabi-1506187098738.jpeghttp://buyuvecin.com/wp-content/uploads/2018/01/752x395-kuran-i-kerimde-hangisi-uzerine-yemin-edilmemistir-iste-cevabi-1506187098738-150x150.jpegadminTılsımlı DualarKıyame suresinin faydaları,Kıyame suresinin faziletleri
Kıyame Suresinin Faziletleri Kıyame suresinin faziletleri oldukça çeşitlidir. Kıyame suresinin pek çok faziletinin olduğu bildirilmiştir.Buna göre bu sureyi düzenli olarak okuyan kişilerin ahiret saadetine ulaşacağı belirtilmiştir. Aynı zamanda huzurlu bir aile hayatıda bu sureyi devamlı olarak okuyan kişilere verilen şeyler arasındadır. Öte yandan kıyamet zorluklarının üstesinden gelmek, iki cihanda rahata...