En Güçlü Dilek Duası

Dileklerin kabul olabilmesi için dualara sığınmak önerilen şeyler arasındadır. Özellikle bu alanda gerçekten herkesin önerdiği ve çok etkili sonuçlar ortaya çıkaran duaların varlığı mevcuttur. Miftahul Cennet Duası olarak bilinen duada onlar arasında yer alır. Cebrail Aleyhisselam tarafından peygamberimize müjdelenen bu dua için, bu duanın daha önceki hiçbir peygamberlere gönderilmediği bildirilmiştir. Aynı zamanda kıyamet günü bu duanın etkilerinin görüleceği bildirilirken, duayı okuyan kişiler için Rıdvan cennetinin açılacağı bildirilmiştir.

Bismillahirrahmanirrahiym*

Ve ilahüküm ilahün vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahiym* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Ve kul rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatiyni ve euzü bike rabbi en yahdurun* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Kul rabbi enzilni münzelen mübaraken ve ente hayrul münzilin* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbic’alni mükıymes salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel düa’* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah muhammedün rasulüllah* Rabbena tekabbel minna inneke entes semiy’ul alim* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah*

Rabbena heb lena min ezvacina ve zürrriyyatina kurrate a’yünin vec’alna lil müttekıyne imama* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna le nekunenne minel hasirin* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbena etmim lena nurana vağfir lena inneke ala külli şey’in kadir*

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbena efrığ aleyna hayran ve teveffena müslimin* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbenağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrül varisin* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbenağfir lena ve li ıhvaninellezine sebekuna bil iman* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğarama* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Ve kul rabbirhamhüma kema rabbeyani sağıyra* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Fe se yekfikehümüllahü ve hüves semiy’ul alim* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Ya hayyü ya kayyumü ya zel celali vel ikram* Bi rahmetike ya erhamer rahimiyn*

Bir önceki yazımız olan Her Türlü İsteği Gerçekleştiren Dua başlıklı makalemizde isteği gerçekleştirmek için dua ve istek duası hakkında bilgiler verilmektedir.

http://buyuvecin.com/wp-content/uploads/2018/01/xTEVBEE2-702x336-610x336.png.pagespeed.ic_.RORW3oXH3Q.pnghttp://buyuvecin.com/wp-content/uploads/2018/01/xTEVBEE2-702x336-610x336.png.pagespeed.ic_.RORW3oXH3Q-150x150.pngadminTılsımlı Dualardilek duası,En Güçlü Dilek Duası
En Güçlü Dilek Duası Dileklerin kabul olabilmesi için dualara sığınmak önerilen şeyler arasındadır. Özellikle bu alanda gerçekten herkesin önerdiği ve çok etkili sonuçlar ortaya çıkaran duaların varlığı mevcuttur. Miftahul Cennet Duası olarak bilinen duada onlar arasında yer alır. Cebrail Aleyhisselam tarafından peygamberimize müjdelenen bu dua için, bu duanın daha önceki...