Büyük Tövbe Duası

Tövbe etmek için dualara yönelmek önemli bir konudur. Özellikle bu alanda etkili bir sonuç almak isteyen kişilerin vakit kaybetmeden dualara yönelmesi gerekir. Bu alanda ön plana çıkan Beyyine suresi gibi dualarda vardır. Bu duanın kendi içinde pek çok faziletinin olduğunu belirtmek gerekir. Özellikle günlük olarak okumayı alışkanlık haline getiren kimseler bu etkileri çok kısa bir süre içinde görmeye başlayabilirler. Dua tövbeyi kabul ettirmek için yardımcı olurken, aynı zamanda iyiliğin kaynağı olarak yorumlanmaktadır. Peygamberimiz bu dua hakkında kainat var olduğu tarihten itibaren meleklerin bunu sürekli olarak okuduklarını haber etmiştir.

Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
1- Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te’tiye hümülbeyyineh
2- Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah
3- Fiha kütübün kayyimeh
4- Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba’di ma caethümül beyyineh
5- Ve ma ümiru illa liya’büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü’tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh
6- İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrülberiyyeh
7- İnnelleziyne amenu ve ‘amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh
8- Cezaühüm’ınde rabbihim cennatü ‘adnin tecriy min tahtihel’enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü ‘anhüm ve radu ‘anhü zalike limen haşiye rabbeh

Beyyine suresi meali :
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
1- Kitap ehlinden ve müşriklerden (Hakk’ı) tanımayanlar, kendilerine açık delil gelinceye kadar inkârlarından ayrılacak değillerdi.
2- (Bu delil), tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir.
3- O sayfalarda, en doğru hükümler vardır.
4- Kitap ehli, ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
5- Halbuki onlar, dini sadece Allah’a tahsis ederek, Allah’ı birleyerek, ancak Allah’a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur.
6- Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Onlar, insanların en şerlileridir.
7- İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır.
8- Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rabbine saygı gösterene mahsustur.

 

Bir önceki yazımız olan Bol Rızık ve Başarı İçin Okumanız Gereken Dua başlıklı makalemizde başarı arttırma duası ve rızık duası hakkında bilgiler verilmektedir.

http://buyuvecin.com/wp-content/uploads/2018/01/gunahlari_sildirmek2-702x336.jpghttp://buyuvecin.com/wp-content/uploads/2018/01/gunahlari_sildirmek2-702x336-150x150.jpgadminTılsımlı Dualarbüyük tövbe duası,tövbe duası
Büyük Tövbe Duası Tövbe etmek için dualara yönelmek önemli bir konudur. Özellikle bu alanda etkili bir sonuç almak isteyen kişilerin vakit kaybetmeden dualara yönelmesi gerekir. Bu alanda ön plana çıkan Beyyine suresi gibi dualarda vardır. Bu duanın kendi içinde pek çok faziletinin olduğunu belirtmek gerekir. Özellikle günlük olarak okumayı alışkanlık...