Borçları bitirmek ve feraha ermek için okuyabileceğiniz çok tesirli dualar vardır. Bu dualar üzerinden soruna kısa sürede çözüm bulabilmeniz mümkün olurken, ailenizede kaybolan huzuru geri getirebilirsiniz. Özellikle inançlı bir şekilde yapılan duaların daha etkili olacağını unutmamanız gerekiyor. Peygamberimizin borçlular için okunmasını tavsiye ettiği aşağıdaki dualarda yine aynı şekilde inançlı bir şekilde okunmaya devam etmelidir. Bu sayede kişilerin bir süre sonra eli açılarak, içine düşmüş olduğu zorlu dönemden de kurtulması bu sayede mümkün olur.

Hergün boyunca okumanız gereken etkisi büyük dualar:

Bismillahirrahmanirrahim.

“Allâhümme fâcirel hemmi ve kâşifel kurbi mücibe deavâtil muztrrine rahmânedünyâ vel-âhireti ve rahimehümâ  ente terhamüni rahmeten tuğnini bihâ ammen sivâk.”

Meali:“Kaygıları açıcı,gussaları giderici,çaresizlerin duasını kabul edici,dünyada ve ahirette rahman ve Rahim olan Allah’ım! Beni rahmetinle gani kıl.Beni senden bşka kimseye esir etme.”

2.dua.

Bismillahirrahmanirrahim.

“Allahümme inni eûzü bike minelhemmi vel hazeni ve eûzü minelaczi vel keseli ve ûzü bike minelcübni velbuhli ve eûzü bike min ğalebeti’d-deyni ve kahrirricali.”

Meali:

“Allah’ım(Dünya ve ahirette) gâile ve elemden,aczi ve üşengençlikten,korkaklık ve cimrilikten,borcun galebesinden ve insanların kahrından sana sığınırım.”

Borçluların Okuması Gereken Sıkıntıları Atacak Dua

(Ene abdüke ibnü abdike, ibnü emetike, fî gabdatike. Nâsıyetî biyedike. Mâdın fiyye hukmüke. Adlün fiyye gadâüke. Eselüke bikülli ismin hüve leke, semmeyte bihî nefseke ev enzeltehû fî kitâbike ev allemtehû ehaden min halgıke eviste’serte bihî fî ılmil ğaybi indeke en tec’alel gur’âne nûra sadrî ve rebîa galbî ve cilâe huznî ve zehâbe hemmîy.)
“(Allahım!)Senin kudretin altında, ben senin kulunum, erkek kulunun ve dişi kulunun da oğluyum. Boynum senin kudret elindedir. Hükmün bana geçerlidir. Hakkımdaki hükmün adalettir. Kendini adlandırdığın özüne has bütün isimlerle, yahut Kitab’ında indirdiklerinle yahud yaratıklarından birine öğrettiğin isimlerle yahut katında seçtiğin gayb ilmindeki isimlerle senden istiyorum ki, Kur’an’ı göğsümün nuru, kalbimin neş’esi, kederimin izalesi, üzüntümün gidişi yapasın.”

Bir önceki yazımız olan Terk Edilenlerin Okuması Gereken Dua başlıklı makalemizde gidenin geri dönmesi için dua ve terk edilenlerin okuması gereken dua hakkında bilgiler verilmektedir.

http://buyuvecin.com/wp-content/uploads/2018/01/borctan_kurtulmak-400x209.jpghttp://buyuvecin.com/wp-content/uploads/2018/01/borctan_kurtulmak-400x209-150x150.jpgadminTılsımlı Dualarborçtan kurtulma duası,borçtan kurtulmak için okunacak dua
Borçları bitirmek ve feraha ermek için okuyabileceğiniz çok tesirli dualar vardır. Bu dualar üzerinden soruna kısa sürede çözüm bulabilmeniz mümkün olurken, ailenizede kaybolan huzuru geri getirebilirsiniz. Özellikle inançlı bir şekilde yapılan duaların daha etkili olacağını unutmamanız gerekiyor. Peygamberimizin borçlular için okunmasını tavsiye ettiği aşağıdaki dualarda yine aynı şekilde inançlı...