Binbir Fazileti Bulunan Dua

Haşr suresi 21-24 ayetleri her türlü derde deva olan dualar arasındadırlar. Düzenli bir şekilde bunu okumaya devam eden kişilere zihin açıklığı verilirken, dünya işlerindeki kötülüklerden korunmuş olurlar. Aynı zamanda bu duayı okuduktan sonra ölen kişiler şehit olarak ölmüş sayılır. Öte yandan duaların kabul edilmesi içinde devamlı olarak okunması gereken dualardan biridir. Tabi öncelikli olarak düzenli ve inançlı bir şekilde sürekli olarak bu sureye yönelmek bir şart haline gelmiştir.

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim
21: Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelin le reeytehu hâşian mutesaddian min haşyetillâh(haşyetillâhi), ve tilkel emsâlu nadribuhâ lin nâsi leallehum yetefekkerûn(yetefekkerûne).
22: Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeh(şehâdeti), huver rahmânur rahîm(rahîmu).
23: Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, elmelikul kuddûsus selâmul mû’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).
24: Huvallâhul hâlikul bâriûl musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardı) ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).
Meali:
Bismillahirrahmanirrahim
21: Eğer Biz, bu Kur’ân’ı, dağa indirseydik, O’nu mutlaka, Allah’ın korkusundan huşû ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki, böylece onlar tefekkür ederler.
22: O Allah ki, O’ndan başka İlâh yoktur. Gaybı (görünmeyeni) ve görüneni de O bilir. O; Rahmân’dır, Rahîm’dir.
23: O Allah ki; O’ndan başka İlâh yoktur, Melik’tir (hükümrandır), Kuddüs’tür (mukaddestir), Selâm’dır (selâmete erdirendir), Mü’mindir (emniyet verendir), Müheymin’dir (koruyup gözetendir), Azîz’dir (yücedir), Cabbar’dır (cebredendir), Mütekebbir’dir (pek büyük olandır). Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir (uzaktır).
24: O Allah ki; Yaratan’dır, Bâri’dir (yokken var eden), Musavvir’dir (şekil verendir), güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tespih eder. Ve O; Azîz’dir (yücedir), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).
****

Bir önceki yazımız olan Kıyame Suresinin Faziletleri başlıklı makalemizde Kıyame suresinin faydaları ve Kıyame suresinin faziletleri hakkında bilgiler verilmektedir.

http://buyuvecin.com/wp-content/uploads/2018/01/Dua-Nedir-728x375.jpghttp://buyuvecin.com/wp-content/uploads/2018/01/Dua-Nedir-728x375-150x150.jpgadminTılsımlı Dualarbinbir fazileti bulunan dua,haşr suresi faziletleri
Binbir Fazileti Bulunan Dua Haşr suresi 21-24 ayetleri her türlü derde deva olan dualar arasındadırlar. Düzenli bir şekilde bunu okumaya devam eden kişilere zihin açıklığı verilirken, dünya işlerindeki kötülüklerden korunmuş olurlar. Aynı zamanda bu duayı okuduktan sonra ölen kişiler şehit olarak ölmüş sayılır. Öte yandan duaların kabul edilmesi içinde devamlı...