AllahRabbimizin 99 ism-i şeriflerinden birincisi olan ve bütün isimleri kendisinde toplayan Allah (c.c.) ism-i şerifi hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Allah zikrinin faziletleri aşağıda verilecektir. Esmaül hüsna konularını peyder pey ekleyerek ilerleyeceğiz. Lütfen yazıyı sonuna kadar okuyunuz.

Allah; Yüce Yaratıcının özel ismidir. Bu isim, O’nun kemal, cemal ve celal sıfatlarının ifade ettiği anlamların tamamını kapsar. Allah’ın diğer isimleri ise Allah‘ı tasvir eder.

Allah özel isminin hiçbir dilde tam karşılığı yoktur. Arapça ilah, Türkçe tanrı, Farsça hüda, İngilizce god, Almanca gott kelimeleri “Allah” kelimesi gibi özel isim değildir. Bunlar, ilah, ma’bûd, rab gibi cins isimlerdir. Allah kelimesi ikil ve çoğul yapılmaz. Bu isim sadece hak ma’bûdu, varlığı zorunlu olan yaratıcıyı ifade eder. Başka bir varlığa, Allah ismi verilemez. Yani Allah’ın adaşı yoktur (Meryem, 19/65). Diğer isimler çoğul yapılabilir. İlahlar (âlihe), tanrılar, rablar (erbab) gibi. Çünkü hak veya batıl ma’bûda tanrı, hüda, ilah denilebilir.

“Allah” isminin çeşitli asıllardan türediği ileri sürülmüşse de “el-ilah” kelimesindeki hemze olan elifin düşürülmesiyle elde edildiği görüşü tercih edilmektedir.

Yüce Yaratıcı’nın ism-i a’zamı yani en ulu ismi olan “Allah” lafzının her harfi O’nu ifade eder. Allah lafzının elifi kaldırıldığında “lillâh” olur. Yine o yüce Yaratıcı’yı ifade eder. Elif ve lam birlikte kaldırıldığında “lehû” olur. Yine O yüce Allah’ı ifade eder. Elif ve iki lam birlikte kaldırıldığında “hû” kalır. Bu da Allah’ı ifade eder. “Allâhü lâilâhe illâ hû (Allâh ki, O’ndan başka ilâh yoktur)” (Bakara, 2/255) âyetinde olduğu gibi.

İnsanlar, Allah’ın zatını, hakîkat ve mahiyetini bilemezler. O’nu eserleri ve eserlerin delalet ettiği sıfatları ve isimleriyle tanıyabilirler. Allah’ın eserleri isimlerine, isimleri sıfatlarına, sıfatları da zatına delalet eder. Allah’ın isim ve sıfatları zatı gibi ezelî ve ebedîdir. Zatı ile birlikte vardır. Sıfat ve isimleri zatından ne ayrı ne de gayrıdır. (bk. Esmâ-i Hüsnâ) (İ.K.)
KAYNAK: Diyanet internet sitesi

Allah zikrinin faziletleri:

Ebced değeri ve zikir saati:

Ebced değeri ve zikir adedi(66), zikir saati güneştir. Güneş saati pazardır.yalnızca “Allah” demek, zikrin nezaketine uymadığı için ona çağırma, seslenme, yardım isteme eki olarak nida harfi olan “ya:ey” eklenerek “ya Allah” şeklinde zikretmelidir.
Ebced değerinin (66) olmasının bazı hatırlattığı şeyler var. Mesela: Öteden beri islam nişanı olarak gelen ”hilal” kelimesi ile Arapça yazıldığı takdirde aynı harflerle yazılan “lale” de 66 ebcedi değere sahiptir. Lale çiçeği bir çok yerde Allah’ın çiçeği olarak bilinmesinin sebebi budur.
Halk arasında “işi 66 ya bağlamak” tabiri de galiba işini Allah’a havale etmek, yani işin kolayını buldum veya sağlam yere sırtını dayadın anlamında olsa gerek.

Özellikleri ve faydaları:

Allah zikrinin faziletleri sayısızdır. Biz ancak bir kısmını aktarabiliyoruz.
Zikreden kişinin yanına şeytan yaklaşamaz, enerjisini eritir, işe yaramaz hale getirir.
Allah zikrini vird edinen kulundan Yüce Allah razı olur.
Bu zikri alışkanlık haline getirip hesapsız ve sayısız bir şekilde sürekli kalbinden zikreden kimsenin kalbinde tasa, sıkıntı olmaz.
İmam-ı Gazali’ye göre,Cuma günü 1000(bin) kere “Allah“ismini zikreden kimse evliyalar arasına girer.
Cuma günü,Cuma namzından önce 100 kere “ALLAH” diyen kimsenin istediği şey yerine gelir.
her gün 1000 defa bu ismi şerifi zikreden kimse,manen terakki eder ve selim bir kalbe ulaşır.
Yüce Allah’ın bu cami(toplayıcı) ve şerefli ismi bir hastaya (200) defa okunsa,hastanın eceli gelmemiş se şifaya kavuşur.
her kim bu yüce ismin zikriyle meşgul olursa,kalbinde Allah sevğisinden başka her şey silinir.Gönlüne ilahi tecelliler ve nurlar dolar.İnsan,cin,hayvangibi,hiç bir şerlive zaralı varlık kendisine zarar veremez.
Bu ismi yazıp üzerinde taşıyan ve aynı zamanda zikreden kimse,çok soğuk havalarda bile soğukdan müteessir olmaz.
Hastalıklardan kurtulup şifa bulmak isteyen bir kişi, temiz bir kase içine (66) defa lafza-i Celali yazıp yağmur yada kaynak suyu ile bozarak hastaya içirilirse hastanın eceli gelmemişse Allah’ın izniyle şifaya kavuşur.
her namazdan sonran(100) kere Kelime-i tevhidi (LA İLAHE İLLALLAH) okuyan kimse, gaflet, unutkanlık ve kalp kasvetliğinden kurtulur.

Bir önceki yazımız olan Esmaül Hüsna ve Manaları başlıklı makalemizde allahın isimleri ve esmaül hüsna hakkında bilgiler verilmektedir.

adminEsmalarallah,allah zikirleri,Allah zikrinin faziletleri,allahın isimleri,el-ilah,esmaül hüsna,hüda,ilah,tanrı
Rabbimizin 99 ism-i şeriflerinden birincisi olan ve bütün isimleri kendisinde toplayan Allah (c.c.) ism-i şerifi hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Allah zikrinin faziletleri aşağıda verilecektir. Esmaül hüsna konularını peyder pey ekleyerek ilerleyeceğiz. Lütfen yazıyı sonuna kadar okuyunuz. Allah; Yüce Yaratıcının özel ismidir. Bu isim, O'nun kemal, cemal ve celal sıfatlarının ifade ettiği...