Ailedeki Huzursuzluğu Bitirmek İçin Okunacak Dua

Dua ederken öncelikle inanç önemli bir konudur. İnançla ve belirli bir düzene bağlı olarak yapılan duaların karşılığının alınma ihtimali daha fazla olacaktır. Saf suresi ailedeki huzursuzluğu bitirmek ve daha mutlu bir yuva için okumanız gereken dualar arasındadır. Bu konuda başarılı sonuçlar görebilmek için öncelikle günde 70 kez okunması gerektiğini unutmamanız gerekir.

 1.    Sebbeha lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardı ve huvel’aziyzulhakiymu.
  2.    Ya eyyuhelleziyne amenu lime tekulune ma la tef’alune.
  3.    Kebure makten ‘ındallahi en tekulu ma la tef’alune.
  4.    İnnallahe yuhıbbulleziyne yukatilune fiy sebiylihi saffen keennehum bunyanun mersusun.
  5.    Ve iz kale musa likavmihi ya kavmi lime tu’zuneniy ve kad ta’lemune enniy resulullahi ileykum felemma zağu ezağallahu kulubehum vallahu la yehdiylkavmelfasikıyne.
  6.    Ve iz kale ‘ıysebnu meryeme ya beniy israiyle inniy resulullahi ileykum musaddikan lima beyne yedeyye minettevrati ve mubeşşiren biresulin ye’tiy min ba’diy-ismuhu ahmedu felemma caehum bilbeyyinati kalu haza sıhrun mubiynun.
  7.    Ve men azlenu mimmeniftera ‘alellahilkezibe ve huve yud’a ilel’islami vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.
  8.    Yuriydune liyutfiu nurallahi biefvahihim vallahu mutimmu nurihi velev kerihelkafirune.
  9.    Huvelleziy ersele resulehu bilhuda ve diynilhakkı liyuzhirehu ‘aleddiyni kullihi velev kerihelmuşrikune.
  10.    Ya eyyuhelleziyne amenu hel edullukum ‘ala ticaretin tunciykum min ‘azabin eliymin.
  11.    Tu’minune billahi ve resulihi ve tucahidune fiy sebiylillahi biemvalikum ve enfusikum zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune.
  12.    Yağfir lekum zunubekum ve yudhılkum cennatin tecriy min tahtihel’enharu ve mesakine tayyibeten fiy cennati ‘adnin zalikelfevzul’azıymu.
  13.    Ve uhra tuhıbbuneha nasrun minallahi ve fethun kariybun ve beşşirilmu’miniyne.
  14.    Ya eyyuhelleziyne amenu kunu ensarallahi kema kale ‘ıysebnu meryeme lilhavariyyiyne men ensariy ilellahi kalelhavariyyune nahnu ensarullahi feamenet taifetun min benuy israiyle ve keferet taifetun feeyyednelleziyne amenu ‘ala ‘aduvyihim feasbehu zahiriyne.

Bir önceki yazımız olan En Güçlü Dilek Duası başlıklı makalemizde dilek duası ve En Güçlü Dilek Duası hakkında bilgiler verilmektedir.

http://buyuvecin.com/wp-content/uploads/2018/01/s-01628f1bf1cd796a59dddabc1e48bc39f7457000-e1515612578634.jpghttp://buyuvecin.com/wp-content/uploads/2018/01/s-01628f1bf1cd796a59dddabc1e48bc39f7457000-e1515612578634-150x150.jpgadminTılsımlı Dualarailede huzurun sağlanması için dua,kavgaları bitirmek için okunacak dua
Ailedeki Huzursuzluğu Bitirmek İçin Okunacak Dua Dua ederken öncelikle inanç önemli bir konudur. İnançla ve belirli bir düzene bağlı olarak yapılan duaların karşılığının alınma ihtimali daha fazla olacaktır. Saf suresi ailedeki huzursuzluğu bitirmek ve daha mutlu bir yuva için okumanız gereken dualar arasındadır. Bu konuda başarılı sonuçlar görebilmek için öncelikle...